Close

Wéi kann een an engem räichen Land wéi Letzebuerg Armut bekämpfen?

Wéi kann een an engem räichen Land wéi Letzebuerg Armut bekämpfen?

Dir sitt eng Persoun a Nout, a géift gären eng Kaart gewannen vir 2 Méint gratis an d’Stemm vun der Strooss iessen ze kommen?
oder
Dir stitt Iech gutt, a géift gären e Joeresabonnement gewannen op d’Zeitung Stëmm vun der Strooss?
Dann scheckt d’Aentwert op des Froo un: gellefro@gmail.com
Wéi kann een an engem räichen Land wéi Letzebuerg Armut bekämpfen?

S’abonner au bimestriel!

Aidez-nous en abonnant à notre journal bimestriel. Le bimestriel Stëmm vun der Strooss paraît cinq fois par an.

Abonnez-vous